Varför ditt företag behöver säkra batterier

En av de främsta anledningarna till varför du ska ha säkerhetsprodukter är för att uppfylla försäkringskraven. Inte sällan är säkerhetsprodukter ett krav för att få ersättning för en skada.

Batterier driver väldigt ofta säkerhetsprodukter som exempelvis elektroniska lås, brandvarnare, övervakningskameror och larmdetektorer. Därmed är det viktigt att ta hänsyn till batterier eftersom det är en grundläggande komponent av säkerhetsprodukternas funktion och driftsäkerhet. En modern företagare värdesätter säkra batterier för sitt företag vilket inte minst är en konkurrensfördel.

Engångsbatterier eller laddningsbara batterier

På marknaden finns många olika batterier som du kan handla på nätet. Som företagare är det lämpligt att skilja mellan primärceller eller engångsbatterier och laddningsbara batterier. Engångsbatterier kan bara användas en gång och måste därmed måste skrotas efter användning. När du väljer laddningsbara batterier vill du undvika att en cell överhettas. Vid en så kallad termisk rusning bidrar överhettning till att giftiga och brännbara gaser bildas. Överhettning kan även bidra till att angränsande battericeller påverkas med förhöjd nivå av giftiga gaser som resultat.

Hur du hanterar laddningsbara batterier

Om du använder laddningsbara batterier är det en fördel att välja en så kallad smart laddare. Den smarta funktionen innebär att den stängs av automatiskt exempelvis om batteriet är fulladdat. Framförallt är den smarta funktionen bra vid överladdning eller överhettning.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.